Budu vám vděčný za jednorázovou pomoc, i za pravidelnou částku 20,- či 50,- Kč na transparentní účet. Děkuji vám, že mi pomáháte překonávat mé hmotné překážky, a posílám vám svoji vděčnost do vašeho srdce……….

Když přispějete, pomůžete nám zaplatit osobní asistenci, která je po naší zkušenosti pro Pepu tou nejlepší volbou pro jeho život. Proč né stacionáře? Protože má Pepča autistické rysy a naše zkušenosti se stacionářem nebyli dobré. Děti mu nezáměrně ubližovali apod………

Váš příspěvek umožní celé naší rodině zvládat Pepovo individuální režim. Každá tvá koruna přispěje na osobního asistenta a pomůže celé naší rodině se z toho „neposrat“………

příjmy:
inv.důchod 12.686,-
přísp.při péči 19.200,-
přísp.na mobilitu 550,
celkem 32.436,-

náklady:
bydlení 1/4, strava,ošacení,hygienické potřeby, pleny, PHM, rehabilitace, apod 17.681,-
osobní asistence 36.640,-
celkem cca 54.321,-

V současnosti výrazně dotujeme Pepíkovo „provoz“, nezbývá na žádné opravy nebo investice, jedná se o dlouhodobě neudržitelný stav.
měsíčně dolpácíme cca 21.885,-