Budu vám vděčný za jednorázovou pomoc, i za pravidelnou částku 20,- či 50,- Kč na transparentní účet. Děkuji vám, že mi pomáháte překonávat mé hmotné překážky, a posílám vám svoji vděčnost do vašeho srdce……….

Když přispějete, pomůžete nám zaplatit osobní asistenci, která je po naší zkušenosti pro Pepu tou nejlepší volbou pro jeho život. Proč né stacionáře? Protože má Pepča autistické rysy a naše zkušenosti se stacionářem nebyli dobré. Děti mu nezáměrně ubližovali apod………

Váš příspěvek umožní celé naší rodině zvládat Pepův individuální režim. Každá tvá koruna přispěje na osobního asistenta a pomůže celé naší rodině se z toho „neposrat“………

příjmy:
inv. důchod nově 15.472,-
přísp. při péči – pobírá Irena – 19.200,-
přísp. na mobilitu 900,-
celkem 35.572,-

náklady:
bydlení 1/4, strava,ošacení,hygienické potřeby, pleny, PHM, rehabilitace, apod 17.681,-
osobní asistence 41.640,-
celkem cca 59.321,-

V současnosti výrazně dotujeme Pepíkovo „provoz“, nezbývá na žádné opravy nebo investice.

měsíčně dolpácíme cca 26.116,-

Pepík a jeho organizace je moje malá firma a moje hypotéka……